Godkännande av konventionen om erkännande av bevis avseende högre utbildning i Europaregionen och med förslag till lag om ikraftsättande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen

Republikens presidents framställning RP 1/2002-2003 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: utbildning, eu, region, högre utbildning,
Sidhänvisning: 6, 9, 10, 71, 73, 74, 82, 96, 101, 104, 108,

Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser