Godkännande av konventionen om förebyggande av storolyckor inom industrin samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i konventionen som hör till området för lagstiftningen

Republikens presidents framställning RP 5/2012-2013 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: fördrag, konvention, olycka, olyckor, storolycka, industri

Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser