Godkännande av konventionen med stadga om Europaskolorna samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i konventionen som hör till området för lagstiftningen

Republikens presidents framställning RP 25/2003-2004 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: europeiska gemenskaperna, europeiska institutioner,
Sidhänvisning: 124, 125, 127, 130, 131, 133

Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser