Godkännande av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i konventionen om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen

Republikens presidents framställning RP 2/2000-2001 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: eu, finansiella intressen, skydd, konvention,
Sidhänvisning: 17, 33, 36, 37, 42,

Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser