Godkännande av den nordiska konventionen om social trygghet och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i anslutning till den nordiska konventionen om social trygghet

Republikens presidents framställning RP 10/2003-2004 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: nordiska konventioner, social lagstiftning, social trygghet i norden
Sidhänvisning: 51, 52, 53, 62, 64, 68, 70

Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser