Godkännande och sättande i kraft av den multilaterala konventionen för att genomföra skatteavtalsrelaterade åtgärder för att motverka skattebaserosion och flyttning av vinster

Republikens presidents framställning RP 6/2018-2019 (slutbehandlat)  

Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Skatter och avgifter