Godkännande och sättande i kraft av protokollet om ändring av avtalet mellan de nordiska länderna för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet

Republikens presidents framställning RP 2/2018-2019 (slutbehandlat)  

Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Utbildning, kultur och idrott