Godkännande och sättande i kraft av Världspostkonventionen

Republikens presidents framställning RP 3/2018-2019 (slutbehandlat)  

Åtgärder