Godkännande av överenskommelsen med Australien om social trygghet och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen

Republikens presidents framställning RP 1/2008-2009 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: fördrag, australien, social trygghet

Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser