Godkännande av överenskommelsen med Estland om samarbete på området förebyggande av, beredskap för och insatser vid nödsituationer och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen

Republikens presidents framställning RP 2/2014-2015 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Fullständig titel: Godkännande av överenskommelsen med Estland om samarbete på området förebyggande av, beredskap för och insatser vid nödsituationer och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen
Sökord: fördrag, estland, nödsituation

Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser