Godkännande av överenskommelsen med Kroatien om internationell landsvägstrafik och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen

Republikens presidents framställning RP 19/2003-2004 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: internationella avtal, fördrag, yrkesmässig trafik, fördrag,
Sidhänvisning: 85, 86, 90, 93, 96, 98

Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser