Godkännande av överenskommelsen med Litauen om social trygghet och med förslag till lag om ikraftträdande av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen

Republikens presidents framställning RP 4/2000-2001 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: litauen, social trygghet,
Sidhänvisning: 47, 48, 57, 59, 62, 69,

Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser