Godkännande av överenskommelsen mellan Finland och Estland om social trygghet och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen

Republikens presidents framställning RP 4/2005-2006 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: fördrag, estland, social trygghet,

Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser