Godkännande av överenskommelsen med Moldavien om internationell landsvägstrafik och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen

Republikens presidents framställning RP 16/2003-2004 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: internationella avtal, fördrag, vägtrafik, yrkesmässig trafik
Sidhänvisning: 84, 86, 89, 92, 95, 98

Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser