Första behandling

  • Utdrag ur protokollet

    Samma förfaranden gäller som vid föregående ärende.

    Diskussion. Ingen diskussion.

    Diskussionen är avslutad. Väcks förslag om remiss till stora utskottet? Ingen remiss. Ärendets första behandling är avslutad.