Godkännande av överenskommelsen med Slovenien om internationell landsvägstrafik och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen

Republikens presidents framställning RP 20/2003-2004 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: internationella avtal, fördrag, yrkesmässig trafik, vägtrafik
Sidhänvisning: 85, 87, 90, 93, 96, 99

Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser