Godkännande av överenskommelsen med Vitryssland om internationell landsvägstrafik och tilläggsprotokollet till överenskommelsen, samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen...

Republikens presidents framställning RP 18/2003-2004 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Fullständig titel: Godkännande av överenskommelsen med Vitryssland om internationell landsvägstrafik och tilläggsprotokollet till överenskommelsen, samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen och tilläggsprotokollet
Sökord: internationella avtal, fördrag, vägtrafik, yrkesmässig trafik,
Sidhänvisning: 85, 86, 89, 93, 95, 98

Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser