Första behandling

 • Utdrag ur protokollet

  Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen.

  Diskussion.

  Ltl Harry Jansson

  Tack, talman! Lag- och kulturutskottet har handlagt även denna fråga om utvecklat politiskt samarbete mellan EU och Nya Zeeland. Det kanske förvånar flera, inklusive mig, att det behövs ett sådant med Nya Zeeland med tanke på dess uråldriga demokratiska tradition.

  Men likaså är det nu bra att man utvecklar en ny, mer stabilrättslig, grund för olika former av samarbeten även med Nya Zeeland, även om vi inte där behöver oroa oss för den demokratiska utvecklingen.

  Det är ett avtal som också här berör Åland på många sätt. Utskottet har intresserat sig främst för att säkerställa att Ålandsprotokollet finns med i de händelserna att de uppstår den typen av förbindelser, mera utbyten mellan Nya Zeeland och Åland, att det är beaktat fullt ut i förhandlingarna.

  Talman! Rent allmänt kan vi konstatera att det verkar som man inom utrikesfrågorna har hittat en bra form för dialog mellan utrikesministeriet och landskapsregeringen och det är att gratulera att man har utvecklat att vi alltid finns med i de internationella processerna. Tack.

  Talmannen

  Begärs ordet? Diskussion är avslutad.

  Detaljbehandlingen börjar. Förslaget i presidentens framställning föreläggs för lagtingets bifall i enlighet med betänkandet. Förslaget är bifallet i första behandling.

  Ärendets första behandling är avslutad.