Godkännande av protokollet om ändring av avtalet med Marocko för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet samt med förslag till lag om ikraftträdande av de bestämmelser i avtalet som hör till området för...

Republikens presidents framställning RP 2/2002-2003 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Fullständig titel: Godkännande av protokollet om ändring av avtalet med Marocko för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet samt med förslag till lag om ikraftträdande av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen
Sökord: marocko, dubbelbeskattning, skatt, inkomst, förmögenhet
Sidhänvisning: 21, 22,126,129,133,136

Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser