Remissdebatt

  • Talmannens förslag är att ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet.

    Diskussion. Ingen diskussion.
    Kan förslaget att ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet omfattas?
    Ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet.