Godkännande av protokollet om strategiska miljöbedömningar till konventionen om miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang

Republikens presidents framställning RP 3/2004-2005 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: miljö, miljöbedömning, miljökonsekvens, gränsöverskridande
Sidhänvisning: 35, 41, 42, 43, 46;

Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser