Godkännande av protokollet om vatten och hälsa till 1992 års konvention om skydd och använding av gränsöverskridande vattendrag och internationella sjöar och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för...

Republikens presidents framställning RP 27/2003-2004 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Fullständig titel: Godkännande av protokollet om vatten och hälsa till 1992 års konvention om skydd och använding av gränsöverskridande vattendrag och internationella sjöar och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet
Sökord: vattenvård, naturskydd, miljövård
Sidhänvisning: 129, 130, 3, 4, 6, 7,

Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser