Godkännande av ramavtalet om ett partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Mongoliet, å andra sidan, och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för...

Republikens presidents framställning RP 1/2015-2016 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Fullständig titel: Godkännande av ramavtalet om ett partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Mongoliet, å andra sidan, och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen
Sökord: fördrag, ramavtal, partnerskap, mongoliet,

Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser