Godkännande av den reviderade Europeiska sociala stadgan och till lag om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i stadgan samt till lag om upphävande av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i Europeiska sociala...

Republikens presidents framställning RP 2/2001-2002 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Fullständig titel: Godkännande av den reviderade Europeiska sociala stadgan och till lag om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i stadgan samt till lag om upphävande av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i Europeiska sociala stadgan och dess tilläggsprotokoll
Sökord: sociala stadgan, eu, europeiksa sociala stadgan,
Sidhänvisning: 82, 83, 93, 127, 131, 133, 149, 151, 154;

Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser