Godkännande av Världshälsoorganisationens (WHO) ramkonvention om tobakskontroll med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i konventionen som hör till området för lagstiftningen

Republikens presidents framställning RP 24/2003-2004 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: tobakskonsumtion, tobaksrök,tobaksrökning
Sidhänvisning: 124, 125, 20, 22, 24, 26,

Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser