För kännedom

Hållbar regionalpolitik S 4/2009-2010

  • Utdrag ur protokollet

    Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum den 26 maj 2010. Godkänt.