Hållbarhetskriterier för stöd, bidrag och investringar

Åtgärdsmotion MOT 6/2013-2014 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: stöd, bidrag, investering, hållbarhet, hållbarhetskriterier, hållbart samhälle


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser