Höjning av anslaget för Ålands hälso- och sjukvård, verksamhetens utgifter (45.70.20) med 200.000 mark för anskaffning av en bentäthetsmätare

Budgetmotion FM 24/2000-2001 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: hälsovård, sjukvård, bentäthetsmätare,


Åtgärder