Höjning av anslaget för Ålands hälso- och sjukvård, verksamhetens utgifter (45.70.20) med 7.000.0900 mark för ett Ålandstillägg för vårdpersonalen

Budgetmotion FM 21/1999-2000 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: vårdpersonal, ålandstillägg,


Åtgärder