Höjning av anslaget för allmän förvaltning, verksamhetens utgifter (45.10.01) med 500.000 mark för förebyggande av narkotikaanvändning och vård av narkotikamissbrukare

Budgetmotion FM 17/2000-2001 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: narkotika, narkotikaanvändning, narkotikamissbruk,


Åtgärder