Höjning av anslaget under moment 45.70.20

Budgetmotion FM 80/2002-2003 (slutbehandlat)  


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Lagtinget