Höjning av anslaget under moment 46.05.55 Understöd åt Bild- och formskolan

Budgetmotion FM 4/2003-2004 (slutbehandlat)  


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Skatter och avgifter