Höjning av anslaget för vattenförsörjning och vattenvård, verksamhetens utgifter (45.54.01) med 250.000 mark för en kartläggning av bottendöden runt Åland

Budgetmotion FM 21/2000-2001 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: vattenförsörjning, vattenvård, bottendöd,


Åtgärder