Höjning av kommunalskattesatsen för samfund 2020

Lagförslag LF 31/2019-2020 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Landskapsregeringen föreslår att kommunalskattesatserna för samfund och samfällda förmåner höjs för skatteåret 2020. Förslaget motiveras av att fördelningen av samfundsskatten mellan skattetagarna ändras i riket, så att kommunernas andel höjs medan statens andel sänks. Syftet med den ändrade fördelningen är att stödja kommunerna ekonomiskt.
Landskapsregeringens förslag innebär att de totala skattesatserna för samfund och samfällda förmåner förblir oförändrade, det vill säga 20 respektive 26,5 %.


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Skatter och avgifter