Hur är det tänkt att grundavdraget ska finansieras?

Skriftlig fråga SF 6/2022-2023 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Frågeställaren undrar hur landskapsregeringens långsiktiga finansieringsplan gällande grundavdragets kompensering ser ut efter 2023?

Åtgärder