Hur ser landskapsregeringens handlingsplan ut gällande skattegränsproblematiken?

Skriftlig fråga SF 31/2021-2022 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Frågeställaren undrar hur landskapsregeringens handlingsplan och strategier ser ut för att minimera de negativa effekterna skattegränsen medför våra företag?

Åtgärder