Ikraftträdande av 1992 års konventiom om skydd av Östersjöområdets marina miljö

Republikens presidents framställning RP 4/1999-2000 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: östersjön, marin miljö, konvention,
Sidhänvisning: 41, 42, 43, 72, 75, 78, 82,

Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser