Ikraftträdande av ändringar i den europeiska överenskommelsen som utgör tillägg till konventionen om vägtrafik

Republikens presidents framställning RP 6/2000-2001 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: vägtrafik, trafik, konvention
Sidhänvisning: 86, 88, 91, 94, 96, 98;

Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser