Ikraftträdande av avtalet om eknomisk samverkan, politisk samordning och samarbete mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Mexikos förenta stater, å den andra

Republikens presidents framställning RP 3/2000-2001 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: avtal, mexiko, eg, europeiska gemenskapen, medlemsstat,
Sidhänvisning: 33, 37, 38, 42,

Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser