Ikraftträdande av överenskommelsen om antagande av enhetliga villkor för periodisk besiktning av hjulförsedda fordon samt om ömsesidigt erkännande av sådana besiktningar

Republikens presidents framställning RP 7/2000-2001 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: fordon, besiktning, hjulförsedd
Sidhänvisning: 86, 88, 91, 95, 96, 98

Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser