Ikraftträdande av överenskommelsen om fastställande av enhetliga tekniska föreskrifter för hjulförsedda fordon och för utrustning och delar som kan monteras eller användas på hjulförsett fordon

Republikens presidents framställning RP 8/2000-2001 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: fordon, hjulförsett fordon,
Sidhänvisning: 92, 93, 95, 96, 99, 101, 104;

Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser