Ikraftträdande av plan- och bygglag samt miljöskyddslag

Spörsmål S 3/2007-2008 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: plan- och bygglag, miljö, miljöskydd, miljöskyddslag


Åtgärder