Enda behandling

 • Utdrag ur protokollet

  PLENUM den 6 juni 2008 kl. 9.30.  

  TALMANNEN:

  Plenum börjar. Upprop. (Frånvarande: ltl Ulla-Britt Dahl, ltl Gun Carlson, ltl Göte Winé, ltl Anders Eriksson, ltl Roger Jansson, ltl Fredrik Karlström, vtm Gun-Mari Lindholm och ltl Ltl Jan Salmén).

  28 lagtingsledamöter närvarande.

   

   

   

  Ltl Johan Ehns förslag till hemställningskläm med anledning av landskapsregeringens svar med anledning av ltl Johan Ehns m.fl. spörsmål om ikraftträdande av plan- och bygglag samt miljöskyddslag. (S 3/2007-2008).

   

  Under överläggningen i ärendet, som förklarades avslutad vid plenum den 5 juni, har ltl Johan Ehn, understödd av ltl Danne Sundman, föreslagit att lagtinget skulle godkänna en hemställan till landskapsregeringen av följande lydelse:

   

  Lagtinget hemställer om att landskapsregeringen vidtar nödvändiga åtgärder för att senast den 1 september 2008 sätta de av lagtinget antagna lagarna, plan- och bygglag för landskapet Åland samt miljöskyddslag för landskapet Åland, i kraft.”

   

  Detta kallas ltl Johan Ehns försalg. Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig. Omröstning kommer att verkställas. De som röstar för att landskapsregeringens svar med anledning av spörsmålet antecknas till kännedom röstar ja, de som röstar för ltl Johan Ehns förslag till hemställan röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

   

  Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig. Majoritet för ja.

   

  Lagtinget har därmed beslutat anteckna landskapsstyrelsens svar till kännedom.

   

  Ärendets enda behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat.

   

  Lagtinget gör nu ett uppehåll i arbetet under sommaren. Lagtingets nästa plenum hålls måndagen den 8 september kl. 13.00, om inte lagtingets presidium enligt 69 § arbetsordningen finner det nödvändigt att sammankalla lagtinget till plenum före nämnda dag.

   

   

  Innan jag låter klubban falla för dagens plenum skulle jag ändå vilja be lagtingskamraterna stiga upp och att vi tillsammans utbringar en stor applåd för två av lagtingets verkliga trotjänare, nämligen lagtingets direktör Lars Ingmar Johansson och stenografen Anita Karrento. Det är inte så att de slutar i dag utan de kommer att jobba vidare ett tag till, men om ingenting speciellt händer kommer detta att vara deras sista arbetsdag just i den här miljön tillsammans med oss. De har bägge gjort en storartad prestation som på vederbörligt sätt skall uppskattas, och det kommer att göras lite längre fram, men i dag tycker jag att vi ger dem en stor applåd här i salen för deras prestation.

   

  Plenum är avslutat.
  (Plenum avslutades kl. 9.38).