Implementeringen av NIS2

Skriftlig fråga SF 17/2022-2023 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Frågeställaren undrar hur landskapsregeringen arbetar med att införliva NIS2-direktivet och vilket informationsansvar ser landskapsregeringen att man har i förhållande till andra parter, allra särskilt till de som inte omfattades av NIS-direktivet?

Åtgärder