Införande av ett arbets- och pensionsinkomstavdrag

Anslutningsmotion AM 1/2018-2019 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: anslutningsmotion, inkomstavdrag, arbets- och pensionsinkomstavdrag

Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser