Införandet av elektronisk röstning via internet

Åtgärdsmotion HM 28/2007-2008 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: röstning, internet, elektronisk röstning,


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser