Inkomstanslaget under moment 38.80.23 Posten på Åland om 10.000.000 miljoner mark utgår

Budgetmotion FM 1/1999-2000 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: posten på åland, post,
Sidhänvisning: 22-30;


Åtgärder