Inrättande av en parlamentarisk vänskapsgrupp med Sveriges riksdag

Åtgärdsmotion MOT 7/2022-2023 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Motionärerna föreslår att lagtinget utreder förutsättningarna för inrättande av en vänskapsgrupp med Sveriges riksdag


Åtgärder