Första behandling

  • Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen av de lagförslag som ingår i betänkandet. Diskussion.


  • Talman! Det gäller en liten ändring för att uppfylla kraven i fartygsavfallsdirektivet. Utskottets förslag är att lagtinget antar lagförslaget i oförändrad lydelse. Tack.


  • Diskussionen är avslutad. Detaljbehandlingen börjar. I detaljbehandlingen föreläggs lagförslagen var för sig i deras helhet. Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av landskapslagen om mottagning i hamn av avfall från fartyg för godkännande. Lagförslaget är godkänt. Lagförslagets första behandling är avslutad. Ärendets första behandling är avslutad.