Jämställdhet i bakvattnet

Skriftlig fråga SF 1/2020-2021 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Frågeställaren undrar av vilken anledning prioriterar inte landskapsregeringen jäm-ställdhetspolitiken utan avskaffar jämställdhetsbonusen som ska främja demokrati och inflytande?

Åtgärder